ANH LỘC

Nhân viên bất đắc dĩ nhất nhà vì lần nào vô tình ra chơi cũng bị ép làm việc. Anh Lộc ngoài làm IT thỉnh thoảng còn kiểm kỹ thuật, trợ lý nhà Chill. Quả là người Phú Quốc đã thông minh còn tốt bụng nhiệt tình. 

Tags : Tag 1 Tag 2