BÁC SƯỚNG

Siêu phẩm đẹp zai và đa năng nhất nhà, việc gì cũng đến tay bác, độ nhiệt tình số 2 thì không ai dám chen chân số 1. Những nhành cây nhánh cỏ Chill House tươi xanh, nước hồ trong trẻo là nhờ bác. Cảm ơn bác!

Tags : Tag 1 Tag 2